OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW KŁOCZEW

AUTOMAX

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW.

pn-pt: 7-17, sb: 7-14

WYBIERZ DATĘ I WYPEŁNIJ FORMULARZ

UMÓW SIĘ NA PRZEGLĄD

Wczytuję kalendarz...
- Dostępne terminy
 
- Brak wolnych terminów

*W przypadku braku wolnych godzin na dany dzień, poza godzinami otwarcia lub w inne dni np. niedzielę jest możliwość wykonania przeglądu po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu terminu pod nr tel: 605 243 424

Stacja Kontroli Pojazdów w Kłoczewie rozpoczęła swoją działalność w 2013 roku. Od samego początku wysoce wykwalifikowany personel obsługuje swoich klientów, zapewniając im rzetelną i dokładną kontrolę techniczną pojazdów. Nasi diagności są w stanie ujawnić nawet najdrobniejsze usterki mające wpływ na bezpieczeństwo w pojeździe klienta. Każdorazowa wizyta w SKP Kłoczew odbywa się przy pomocy atestowanych urządzeń diagnostycznych, których precyzja jest potwierdzana przez certyfikaty państwowe.

Stacja objęta jest patronatem Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie ( ITS ) , dzięki czemu mamy dostęp do nieograniczonej wiedzy merytorycznej oraz pomocy specjalistów z zakresu techniki samochodowej i badań z nią związanych. Otrzymujemy wczesny dostęp do istotnych informacji dotyczących Stacji Kontroli Pojazdów już w fazie ich projektowania, zanim przepisy wejdą w życie, a wraz z nimi ich interpretacje związane z badaniami technicznymi pojazdów. Wsparcie merytoryczne jakie otrzymujemy dzięki współpracy z ITS możemy przełożyć na doskonałą jakość świadczonych usług dla naszych klientów.

W zakresie kompetencji naszej Stacji Kontroli Pojazdów jest wykonywanie okresowych badań technicznych wszystkich kategorii pojazdów: motorowerów, motocykli, samochodów osobowych , samochodów ciężarowych, przyczep, ciągników rolniczych, autobusów oraz badań dodatkowych w skład których mogą wchodzić takie badania jak: badanie dla potrzeb VAT, badania związane ze zmianą konstrukcyjną pojazdu, czy też badania pojazdów zabytkowych.

CENNIK

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE

Nr.

Nazwa

Cena

Okresowe badanie techniczne
1.1 Motocykl, ciągnik rolniczy 62 zł
1.2 Samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu na więcej niż 15 osób łącznie z kierwocą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) 98 zł
1.3 Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153 zł
1.4 Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c, ciągnik samochodowy balastowy 176 zł
1.5 Autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199 zł
1.6 Przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40 zł
1.7 Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50 zł
1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70 zł
1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78 zł
1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163 zł
1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177 zł
1.12 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63 zł
1.13 tramwaj - wagon silnikowy 330 zł
1.14 tramwaj - wagon przegubowy 395 zł
1.15 tramwaj - wagon doczepny czynny 250 zł
1.16 tramwaj - wagon doczepny bierny 110 zł
1.17 trolejbus - badania elektryczne2) 115 zł
1.18 motorower 50 zł
1.19 pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62 zł
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 Skuteczności i równomierności działania hamulców 20 zł
2.2 Skuteczności i działania hamulców tramwaju 120 zł
2.3 Skuteczności i działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu 50 zł
2.4 Ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14 zł
2.5 Połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20 zł
2.6 toksyczności spalin 14 zł
2.7 poziomu hałasu 20 zł
2.8 geometrii kół jednej osi 36 zł
2.9 działania amortyzatorów jednej osi 14 zł
2.10 wszystkich innych usterek łącznie 20 zł
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska
3.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 20 zł
3.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94 zł
3.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51 zł
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska
4.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) 20 zł
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94 zł
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu
5.1 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42 zł
5.2 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50 zł
5.3 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85 zł
5.4 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126 zł
5.5 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48 zł
5.6 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82 zł
5.7 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym 50 zł
5.8 - skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60 zł
5.9 - skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska 94 zł
5.10 w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94 zł
5.11 pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym 50 zł
5.12 dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego 120 zł
5.13 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego) 50 zł
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów
6.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 35 zł
6.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4) 21 zł
6.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4) 48 zł
6.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4) 41 zł
6.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4) 41 zł
6.6 wykonanie numeru nadwozia 49 zł
6.7 wykonanie numeru silnika 49 zł
6.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36 zł
6.9 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82 zł
6.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5) 255 zł
2020 AUTOMAX